Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hoá điện cực sắt

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hoá điện cực sắt

  • 1469
  • 13

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Khoa: Hóa Học

Chuyên ngành: Hóa Công Nghệ – Môi Trường

Mô tả: Trên cơ sở thực tế hiện trạng nước rỉ rác, thu thập số liệu, thực hiện quá trình xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp điện hóa; trước tình hình môi trường bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường sống sinh vật. Do đó, mục tiêu của đề tài này là tìm điều kiện tối ưu để đạt hiệu quả xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa đạt hiệu suất cao nhất.

Tài liệu miễn phí

Vui lòng Đăng nhập để tải xuống tài liệu miễn phí

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan về nước rỉ rác
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Nguồn gốc phát sinh
1.1.3. Thành phần và tính chất nước rỉ rác
1.1.4. Tác hại của nước rỉ rác
1.1.5. Các phương pháp xử lý nước rỉ rác
1.1.6. Các công trình nghiên cứu xử lý nước rỉ rác trong và ngoài nước
1.2. Tổng quan về sự ô nhiễm Nitơ trong nước rỉ rác
1.2.1. Trạng thái của Nitơ trong nước thải
1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm Nitơ trong môi trường nước
1.2.3. Tác hại của Nitơ trong nước thải
1.2.4. Các phương pháp xử lý Nitơ trong nước thải
1.3. Tổng quan về công nghệ keo tụ điện hóa
1.3.1. Giới thiệu về phương pháp keo tụ điện hóa
1.3.2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bể keo tụ điện hóa
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế và vận hành bể keo tụ điện hóa
1.3.4. Ưu điểm của quá trình keo tụ điện hóa
1.3.5. Ứng dụng keo tụ điện hóa trong xử lý môi trường

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Mô hình thiết bị
2.1.3. Mục đích nghiên cứu
2.2. Các nội dung nghiên cứu
2.2.1. Ảnh hưởng của cường độ dòng điện và thời gian
2.2. Ảnh hưởng của pH
2.2.3. Ảnh hưởng của khoảng giữa hai điện cực
2.3. Phương pháp phân tích chỉ tiêu nitơ trong mẫu thu được sau khi xử lý bằng
công nghệ keo tụ điện hóa
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả quá trình điện phân
3.2. Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ điện hóa đối với chỉ tiêu Nitơ
3.2.1. Ảnh hưởng của cường độ dòng điện và thời gian đến hiệu suất xử lý quá trình keo tụ điện
3.2.3. Ảnh hưởng của pH dung dịch đến khả năng xử lý Nitơ
3.2.4. Ảnh hưởng của khoảng cách điện cực đến khả năng xử lý Nitơ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

zalo
0984842357