Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da

  • 1791
  • 43

Đồ Án Tốt Nghiệp

Mô tả:

Ngành giày da Việt Nam đứng thứ tư trong số 8 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Hồng Kông và Italia. Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu giày dép của toàn ngành Da - Giày Việt Nam năm 2006 đạt 3,59 tỷ USD tăng 20% so với năm 2005 với sản lượng xuất khẩu 579 triệu đôi giầy dép các loại. Túi cặp xuất khẩu đạt trị giá 503 triệu USD tăng 7 % so với năm 2005 (Hiệp Hội Da Giày Việt Nam, 2007).

Ngành da giày được xếp thứ 3 trong 7 nhóm ngành hàng giai đoạn 2001 - 2005 và xếp thứ 4 trong 6 nhóm ngành hàng giai đoạn 2006 - 2010 được ưu tiên xuất khẩu. Trong quy hoạch phát triển ngành da giày tới năm 2010, ngành da giày đưa ra chỉ tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 3,1 tỷ USD năm 2005 và phấn đấu đạt 6,2 tỷ USD năm 2010 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20-22%.

Tài liệu miễn phí

Vui lòng Đăng nhập để tải xuống tài liệu miễn phí

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THUỘC DA    

I. KHÁI QUÁT
1. Khái niệm
2. Đặc điểm công nghệ
II. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT THUỘC DA Ở VIỆT NAM
III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỘC DA

CHƯƠNG II   TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP THUỘC DA    

I. NGUỒN, ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI THUỘC DA
II. TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC THẢI THUỘC DA ĐẾN MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG III. XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY THUỘC DA    

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỦ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH THUỘC DA.
1. Phương Pháp Xử Lý Cơ Học
2. Phương Pháp Xử Lý Hóa Học
3. Phương Pháp Xử Lý Hóa Lý
4. Phương Pháp Xử Lý Sinh Học
5. Phương Pháp Xử Lý Kết Hợp
II. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA ĐANG ÁP DỤNG

CHƯƠNG IV. NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY TNHH THUỘC DA ĐẶNG TƯ KÝ

I. KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH THUỘC DA ĐẶNG TƯ KÝ
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển công ty:
2. Tổng quan về công ty
II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT
III. NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

CHƯƠNG V. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ    

I. THÔNG SỐ THIẾT KẾ
II. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐỀ XUẤT
III. HIỆU SUẤT XỬ LÝ TỪNG CÔNG TRÌNH
IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ
A. DÒNG KHÁC
1. Song chắn rác
2. Ngăn tiếp nhận
3. SCR tinh
4. Bể lắng đứng
B. DÒNG CROM
1.  SCR dòng Crom
2. Bề khử Crom
C. DÒNG CHUNG
1. Bể điều hòa
2. Tính toán thiết bị trộn
3. Bể phản ứng kết hợp lắng
4. Aerotank
5. Lắng 2
6. Bể nén bùn

CHƯƠNG VI:   TÍNH KINH TẾ    

1. Chi phí đầu tư cơ bản
2. Chi phí lãi suất ngân hàng tính cho 1m3 nước thải
3. Chi phí bảo trì bảo dưỡng trong 1 năm
4. Chi phí vận hành cho 1m3 nước thải

zalo
0984842357