Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho

Chào mừng quý khách đến với Wesharevn.Com - Website đang trong giải đoạn thử nghiệm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bản quyền, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi, xin cảm ơn !

Luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho

  • 1866
  • 31

Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Mô tả: Luận văn thạc sĩ khoa học nghiên cứu chuyên sâu về cách tuyển chọn phân lập các chủng vi sinh vật ứng dụng trong việc xử lý nước thải giàu nitơ, photpho.

Vui lòng Đăng nhập để xem hướng dẫn tải xuống

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước hiện nay ở Việt Nam và thế giới
1.2. Các phương pháp xử lý ô nhiễm nước thải có chứa hợp chất nitơ, photpho hiện nay
1.2.1. Phương pháp hóa học
1.2.1.1. Xử lý các hợp chất chứa nitơ bằng phương pháp hóa học
1.2.1.2. Xử lý các hợp chất photpho bằng phương pháp hóa học
1.2.2. Phương pháp sinh học
1.3. Các vi sinh vật có khả năng chuyển hóa các hợp chất chứa nitơ, photpho trong xử lý ô nhiễm nước thải
1.3.1. Vi sinh vật có khả năng chuyển hóa các hợp chất chứa nitơ
1.3.2. Vi sinh vật có khả năng tích lũy photpho
1.4. Màng sinh học và ứng dụng của màng sinh học trong việc xử lý ô nhiễm nước thải giàu nitơ, photpho
1.4.1. Màng sinh học
1.4.1.1. Định nghĩa về màng sinh học
1.4.1.2. Thành phần và quá trình hình thành màng sinh học
1.4.2. Vai trò và ứng dụng của sự hình thành màng sinh học
1.4.2.1. Vai trò của sự hình thành màng sinh học
1.4.2.2. Ứng dụng của màng sinh học trong xử lý ô nhiễm

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên liệu
2.2. Hóa chất, thiết bị
2.2.1. Môi trường nuôi cấy
2.2.2. Máy móc thiết bị
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp phân lập vi khuẩn
2.3.2. Phương pháp đánh giá khả năng hình thành biofilm
2.3.3. Quan sát cấu trúc biofilm bằng chụp ảnh trên kính hiển vi điện tử quét (SEM) 26
2.3.4. Ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nuôi cấy lên sự hình thành màng sinh học
2.3.4.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường nuôi cấy
2.3.4.2. Ảnh hưởng của pH môi trường nuôi cấy
2.3.5. Phương pháp nhuộm Gram
2.3.6. Phương pháp sử dụng kit APi
2.3.7. Phương pháp đánh giá khả năng chuyển hóa các hợp chất nitơ
2.3.7.1. Phương pháp phân tích nitơ tổng số
2.3.7.2. Phương pháp phân tích hàm lượng amoni (NH4+)
2.3.7.3. Phương pháp thử khả năng chuyển hóa nitrite
2.3.8. Phương pháp đánh giá khả năng tích lũy photpho
2.3.8.1. Phương pháp phân tích photpho tổng
2.3.8.2. Phương pháp phân tích hàm lượng Ortho photphate (PO43-)
2.3.9. Phương pháp phân loại vi sinh vật dựa trên gen 16S rRNA
2.3.10. Phương pháp thống kê sinh học

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu các chủng vi sinh vật có khả năng chuyển hóa nitơ
3.1.1. Phân lập chủng vi sinh vật có khả năng chuyển hóa nitơ và có khả năng hình thành màng sinh học
3.1.1.1. Phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng chuyển hóa nitơ
3.1.1.2. Khả năng hình thành màng sinh học của các chủng phân lập
3.1.2. Khả năng chuyển hóa nitơ
3.1.2.1. Khả năng chuyển hóa amoni
3.1.2.2. Khả năng chuyển hóa nitrite
3. 2. Nghiên cứu các chủng vi sinh vật có khả năng tích lũy photpho
3.2.1. Phân lập chủng vi sinh vật có khả năng tích lũy photpho và có khả
năng hình thành màng sinh học
3.2.1.1. Phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng tích lũy photpho
3.2.1.2. Khả năng hình thành màng sinh học của các chủng phân lập
3.2.2. Khả năng xử lý photpho của các chủng nghiên cứu
3.3. Các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa của các chủng nghiên cứu
3.3.1. Khả năng tạo hình thành màng sinh học trên một số giá thể
3.3.2. Đặc điểm hình thái của các chủng nghiên cứu
3.3.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự hình thành màng sinh học
3.3.4. Khả năng chuyển hóa một số chất trong bộ kit APi
3.3.5. Trình tự 16S rRNA và cây phát sinh chủng loại
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

zalo
0984842357